فرم درخواست استخدام
موسسه خوشه خدماتی یحیی گستر توس براي تكميل كادر ایستگاه ها پذيراي تمامي عزيزان واجد شرايط مي باشد. خواهشمند است با توجه به نكات ذيل اطلاعات فرم را تكميل نموده تا پس از بررسي همكاران ما با شما تماس حاصل نمايند.

- تمامي موارد موجود را با دقت تكميل نماييد.
- كليه اطلاعات شخصي افراد محرمانه تلقي شده و اين شركت نسبت به حفظ اسرار و اطلاعات شخصي متعهد مي باشد.
- در ورود اطلاعات دقت لازم را داشته باشيد تا در مراحل بعدي و در صورت نياز به ارائه مستندات مربوطه دچار مشكل نشويد.
- شركت خوشه خدماتی یحیی گستر توس در انتخاب يا رد افراد براي استخدام مختار است و پر كردن فرم ذيل براي اين شركت الزام آور نمي باشد.
 
- اطلاعات فردی
بارگذاری عکس پرسنلی:
نام: نام خانوادگی: نام پدر:
تاریخ تولد: محل تولد: جنسیت:
وضعیت تاهل: وضعیت نظام وظیفه: کد ملی:
مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: نام دانشگاه:
 
- سوابق كاري/اجرايي مفيد (آخرين سوابق)
رديف نام محل كار مدت اشتغال سمت/شرح وظايف علت ترك كار توضيحات
1
2
3
 
- سـاعـات هـمکـاری
بازه کاری:
 
- تواناييها و مهارتهاي خود را بصورت خلاصه بيان نماييد :
 
- اطلاعات تماس
تلفن ثابت: تلفن همراه: پست الکترونیک:
آدرس: